loading...
Ramowy rozkład dnia dla 2,5-latka
Ramowy rozkład dnia dla 3-latka
Ramowy rozkład dnia dla 4-latka
Ramowy rozkład dnia dla 5-latka
Ramowy rozkład dnia dla 6-latka klasa "0"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 2,5

7.00 - 8.45 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania
9.00-9.30 Śniadanie
9.30-9.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.45-11.45 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zabawy w patio, spacery, wycieczki
Zajęcia dodatkowe (rytmika, warsztaty, itp.)
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
12.45-13.30 Relaks na leżakach: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
13.45-14.00 Czynności higieniczne po leżakowaniu
14.00-14.30 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
14.30- 15.00 Podwieczorek
15.10-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
W ciągu roku przedszkolnego mogą być wprowadzane drobne modyfikacje w ramowym rozkładzie dnia grupy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 3-latka

7.00-8.45 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania
9.00-9.30 Śniadanie
9.30-9.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.45-11.45 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego Język angielskir
Zabawy w patio, spacery, wycieczki
Zajęcia dodatkowe (rytmika, warsztaty, itp.)
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
12.45-13.30 Relaks na leżakach: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
13.45-14.00 Czynności higieniczne po leżakowaniu
14.00- 14.30 Podwieczorek
14.30-15.00 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
15.10-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
W ciągu roku przedszkolnego mogą być wprowadzane drobne modyfikacje w ramowym rozkładzie dnia grupy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 4-LATKA

7.00 - 8.15 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań, • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach; • przygotowanie materiałów do zajęć; • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek
8.15- 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30- 9.00 Śniadanie
9.00- 9.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.15-12.20 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego.
Język angielski
Zajęcia dodatkowe (rytmika, szachy, art&fun, kodowanie na dywanie, logopedia, warsztaty edukacyjne, itd.) .
Zabawy w patio, spacery, wycieczki.
12.20-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.45 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00-14.30 Podwieczorek
14.40-16.00 Zajęcia twórcze podejmowane z inicjatywy dzieci;
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty).
16.00-17.00 Praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie) rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
W ciągu roku przedszkolnego mogą być wprowadzane drobne modyfikacje w ramowym rozkładzie dnia grupy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 5-LATKA

7.00-8.15 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.10 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.10-12.20 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego cz.1.
Język angielski
Zajęcia dodatkowe (rytmika, szachy, art&fun, logopedia, robotyka, warsztaty, itd.).
Zabawy w patio, spacery
12.20-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-14.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy.
13.45-14.15 Zabawy w języku angielskim Learn&Play.
14.20-14.30 Przygotowanie do podwieczorku
14.30-14.00 Podwieczorek
14.15-15.00 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego-cz.2,
zajęcia ruchowe,
przygotowanie i wyjazd na zajęcia dodatkowe (basen, tenis).
15.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, ,
praca indywidualna, zabawy ruchowe,
zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie); ,
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
W ciągu roku przedszkolnego mogą być wprowadzane drobne modyfikacje w ramowym rozkładzie dnia grupy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 6-LATKA kl."0"

7.00-7.50 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
7.50-8.00 Przygotowanie do śniadania
8.00-8.30 Śniadanie
8.30-8.40 Zabiegi higieniczne po posiłku
8.40-11.20 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego cz.1.
Język angielski
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, art&fun, logopedia, robotyka, warsztaty, itd.)
11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.15-12.30 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
12.30-13.30 Spacery; zabawy na świeżym powietrzu; zabawy swobodne
13.30-14.00 Podwieczorek
14.10-14.55 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego cz.2
15.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy,
praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie). ,
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
W ciągu roku przedszkolnego mogą być wprowadzane drobne modyfikacje w ramowym rozkładzie dnia grupy.

Nasi partnerzy
WARTA FENOM Pływalnia Atlantis Malta Ski Akademia Bobasa Lasy Państowe Stoważyszenie Benek Azs Poznań Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe ASGO Pan Marchewka TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z póĽn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top