loading...
Ramowy rozkład dnia dla 2,5 i 3 latka
Ramowy rozkład dnia dla 4-latka
Ramowy rozkład dnia dla 5-latka
Ramowy rozkład dnia dla 6-latka klasa "0"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 2,5 i 3-latka

7.00 - 8.50 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek
8.50-9.00 Przygotowanie do śniadania
9.00-9.20 Śniadanie
9.20-9.30 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.30-11.15 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zabawy w patio, spacery, wycieczki
Zajęcia dodatkowe(rytmika, koncerty, spektakle teatralne, itp.)
11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.30 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
12.30-13.15 Czas relaksu na leżakach:
słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
13.15-13.45 Przygotowanie do podwieczorku
13.50-14.20 Podwieczorek
14.20-14.30 Zabiegi higieniczne po posiłku
14.30-15.00 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
15.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 4-latka

7.00 - 8.15 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne,
  śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30-8.50 Śniadanie
8.50-9.00 Zabiegi higieniczne po posiłku
9.00-12.15 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, art&fun,kodowanie na dywanie, logopedia, warsztaty edukacyjne, koncerty itd.)
Zabawy w patio, spacery, wycieczki
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.45 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
13.45-14.30 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
zajęcia ruchowe w ogródku przedszkolnym
13.45-14.10 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
przygotowanie do podwieczorku
14.10-14.30 Podwieczorek
15.30-16.00 Zajęcia ruchowe w patio,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
16.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie) rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 5-latka

7.00 - 7.45 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
8.00-8.10 Przygotowanie do śniadania
8.10-8.30 Śniadanie
8.30-8.40 Zabiegi higieniczne po posiłku
8.45-11.45 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, art&fun,logopedia, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, itd.)
Zabawy w patio, spacery
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
12.45-13.15 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
13.15-13.30 Przygotowanie do podwieczorku
13.30-14.00 Podwieczorek
14.00-15.00 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego-cz.2,
zajęcia ruchowe w patio,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
15.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy,
praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe (tenis ziemny, pływanie),
rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMYKA DLA 6-latka kl."0"

7.00 - 7.45 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
8.00-8.10 Przygotowanie do śniadania
8.10-8.30 Śniadanie
8.30-8.40 Zabiegi higieniczne po posiłku
8.45-11.45 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, art&fun, logopedia, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, itd.)
Zabawy w patio, spacery
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.45 Zabiegi higieniczne po posiłku
12.45-13.15 Zabawy w języku angielskim Learn&Play
13.15-13.30 Przygotowanie do podwieczorku
13.30-14.00 Podwieczorek
14.00-15.00 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego- cz.2
zajęcia ruchowe w patio,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
15.00-17.00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy,
praca indywidualna, zabawy ruchowe, , zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie),
rozchodzenie się dzieci do domów

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
WARTA FENOM Pływalnia Atlantis Malta Ski Akademia Bobasa Lasy Państowe Stoważyszenie Benek Azs Poznań Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe ASGO Pan Marchewka TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z póĽn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top