1. Czy jeśli dziecko jeszcze nie załatwia się samo i sygnalizuje potrzeb fizjologicznych może uczęszczać do Akademii Smyka?

Dzieci, które dołączają do grupy 2 latków mogą odbyć trening czystości w przedszkolu, natomiast 3 – latki koniecznym jest aby przynajmniej sygnalizowały, że chcą skorzystać z toalety.

2. Moje dziecko nie ma skończonych 3 lat. Czy pomimo to będzie mogło zostać przyjęte do placówki?

Do naszego przedszkola są przyjmowane dzieci od 2 roku życia. W placówce na ul. Grudzieniec 34 funkcjonują one w najmłodszej, osobnej grupie.

3. Moje dziecko ma alergię pokarmową i zalecana jest mu specjalna dieta. Czy przedszkole jest w stanie ją zapewnić?

Takie sprawy rozpatrujemy indywidualnie w zależności od zalecanej diety. Jesteśmy otwarci na takie przypadki i z chęcią sprostamy takim wyzwaniom, o ile będzie to z naszej strony możliwe.

4. W jaki sposób przedszkole jest przygotowane do przyjęcia dzieci z alergią na roztocza kurzu?

Z pomieszczeń w których będą przebywały dzieci wyeliminowaliśmy w miarę możliwości dywanowe wykładziny podłogowe, które są w głównej mierze siedliskiem roztoczy. Zastąpiliśmy je dębowym stylowym parkietem oraz łatwozmywalną wykładziną obiektową . Dywaniki na których będą bawiły się dzieci w kącikach zabaw, ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.

5. Czy leżakowanie w Państwa przedszkolu będzie obowiązkowe?

Chwila relaksu poobiedniego do obowiązuje wszystkie dzieci. Forma odpoczynku jest różna dla każdej grupy wiekowej. 2 i 3-latki maja relaks na leżaczkach. Zasypiają tylko te dzieci które mają taką potrzebę. Dzieci które nie zasypiają słuchają muzyki, słuchowisk, bajek i wierszy czytanych przez panie. Mają również do dyspozycji biblioteczkę z książkami. Natomiast dzieci starsze mają najczęściej czytaną książkę lub słuchają audiobooków.

6. Czy dzieci niepełnosprawne będą mogły uczęszczać do Waszego przedszkola?

Placówka nie przewiduje naboru dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w zakresie określonych sfer rozwojowych. Przedszkole nie zatrudnia nauczycieli specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej .

7. Czy godziny funkcjonowania przedszkola mogą ulec zmianie?

Dotychczasowa organizacja przedszkola przewiduje opiekę nad dziećmi w godzinach 7. 00-17. 00. Rodzice w zakresie tych godzin mogą przyprowadzić i odebrać dziecko. Wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom rodziców, proponujemy naszym dzieciom program dodatkowej indywidualnej opieki OVERTIME. Może ona rozpocząć się przed otwarciem przedszkola lub po jego zamknięciu.

8. W jaki sposób są Państwo przygotowani na zdarzenia związane z ewentualnym pojawieniem się osoby niepożądanej w przedszkolu , mam namyśli wybryki chuligańskie.

Nasz obiekt jest obiektem ogrodzonym i zamkniętym Poza tym jest chroniony przez wyspecjalizowaną firmę, która zapewnia nam bezpieczeństwo przez 24h.

9. Zaczynam pracę w bardzo zróżnicowanych godzinach dnia: od 7.00 do 12.00. Czy mogę przyprowadzać dziecko ok. 11. 00-12. 00 ?

Dzieci do naszego przedszkola przyprowadzane są od godz. 7. 00 do godziny, o której standardowo rozpoczyna się śniadanie. Ma ono określoną porę dla danej grupy wiekowej. Późniejsze przybycie dziecka do przedszkola wiąże się z tym, że nie będzie ono uczestniczyło w bardzo bogatym programie dydaktycznym zaplanowanym na każdy dzień. Zawsze prosimy wcześniejsze uprzedzanie spóźnienia, w tym celu aby dla dziecka mogły być przygotowane pozostałe posiłki.

10. Moje dziecko jest trochę nadpobudliwe. Obawiam się, że będzie sprawiało kłopoty.

Nadpobudliwość jest cechą często występującą u dzieci na tym etapie rozwoju. Nadmiar drzemiącej energii należy odpowiednio ukierunkować, tak by było to z pożytkiem dla dziecka i otaczającego go środowiska. Dla naszej doświadczonej kadry nie będzie to nowe doświadczenie. Myślę, że obawy są tu nieuzasadnione.

11. Czy jest możliwe przyjęcie dziecka w ciągu już trwającego roku?

Przyjęcie dziecka w ciągu roku jest możliwe pod warunkiem, że jest wolne miejsce w grupie. Zdarzają się sytuacje, choć bardzo sporadycznie, że rodzice z różnych przyczyn muszą wypisać dziecko z przedszkola. Wówczas jest możliwość przyjęcia nowego przedszkolaka.

12. Czy jest możliwość zapisania dziecka tylko na określone zajęcia lub tylko na parę godzin dziennie?

To rodzice decydują na jakie zajęcia i w jakich godzinach dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Niemniej odpłatność jest stała dla wszystkich dzieci.

13. Czy są organizowane zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci?

Wszystkie zapisane do przedszkola dzieci mają zorganizowane zajęcia adaptacyjne bezpośrednio poprzedzające start przedszkolny. Są to trzy dni, podczas których wspólne z rodzicami i nauczycielami bawią się i poznają "tajniki" bycia przedszkolakiem.

14. Czy na terenie przedszkola jest pedagog lub psycholog, który udziela porad.

Nasze przedszkola zatrudnia pedagoga i psychologa. W razie, gdy rodzica niepokoi zachowanie dziecka, może to skonsultować z fachowcem. Poza tym można korzystać również z porad w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nasze przedszkole zapewnia tam bezpłatne konsultacje.

15. Jakie kwalifikacje ma zatrudniana kadra pedagogiczna?

Nauczyciele zatrudnieni w naszych przedszkolach posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Legitymują się dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych o specjalności: pedagogika przedszkola lub edukacja elementarna, filologia angielska.

16. Ilu nauczycieli przypada na grupę?

Niezależnie od liczebności grupy, najmłodszymi dziećmi - 2 i 3 latkami opiekuje się jednocześnie 2 nauczycielki, pozostałe grupy wiekowe mają jednego nauczyciela-wychowawcę.

17. Ile posiłków dziennie dzieci otrzymują ? Czy przedszkole korzysta z kateringu?

Dzieci spożywają 3 posiłki dziennie : śniadanie, obiad i podwieczorek. Są one przygotowywane w kuchni przedszkolnej przez nasze panie kucharki.

18. W co należy wyposażyć dziecko do przedszkola?

Szczegółowo wymienia to nasz PRZEDSZKOLNY REGULAMIN. Standardowo należy zaopatrzyć dziecko w wygodne paputki, fartuszek do spożywania posiłków, odzież na zmianę, szczoteczkę do zębów.

Nasi partnerzy
WARTA FENOM Pływalnia Atlantis Malta Ski Akademia Bobasa Lasy Państowe Stoważyszenie Benek Azs Poznań Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe ASGO Pan Marchewka TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z póĽn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top